Relacje inwestorskie
> Domovská stránka > Pro Zaměstnance > Co je dobré vědět > Jak dobře napsat motivační dopis?

Jak dobře napsat motivační dopis?

 

Motivační dopis je Vaší první možností udělat dobrý dojem na budoucího zaměstnavatele. Motivační dopis a životopis se doplňují tak, aby Vaše žádost vynikla mezi desítkami jiných zájemců o pohovor. Nejzávažnější chyba, které se uchazeči dopouštějí je prostá poznámka oznamující „v příloze naleznete můj životopis”, nahrazující celý motivační dopis. Životopis je svou povahou vždy krátký, avšak motivační dopis by měl ukázat ucelený obraz žadatele, vyjádřit jeho komunikační dovednosti a zájem o dané zaměstnání. Motivační dopis dává Vaší žádosti osobní nádech, který životopis jako takový postrádá. Nebude-li Váš motivační dopis dostatečně přesvědčivý, je velmi nepravděpodobné, že se Vaším životopisem bude někdo zabývat.

 

Náboráři Work Service čtou stovky motivačních dopisů denně a rádi Vám poskytnou několik základních rad, jak napsat dopis, který Vás odliší od neúspěšných zájemců.

 

Obecná doporučení:

 

  1. Než začnete se psaním dopisu, věnujte čas získání informací o společnosti a pozici, o kterou usilujete. Buďte vnímaví vůči firemnímu tónu a hodnotám. To umožní Vašemu dopisu mluvit jazykem personálního manažera.
  2. Nepřesahujte délku jedné stránky A4.
  3. Motivační dopis musí být zaměřen na jednu konkrétní pozici daného zaměstnavatele a ne na všechna místa, která Vás zajímají.
  4. Při psaní dopisu odpovězte na otázku „Proč bychom měli věnovat čas a prostředky právě na setkání s Vámi?”
  5. Nezapomínejte, že posíláte svůj „hlas”. Pište tak, jak mluvíte, používejte svá vlastní slova. Neodbíhejte od tématu a vyhněte se falešným klišé. Používejte aktivní slovesa a vyhněte se trpnému rodu.
  6. Pište jasně, stručně a k tématu. Náborář to ocení.
  7. Personalizujte svůj dopis tak, aby adresát věděl, že to není jen jedna z mnoha náhodně odeslaných žádostí.
  8. Využijte automatické kontroly pravopisu a následně svůj motivační dopis několikrát pozorně překontrolujte. Počítač je jen stroj a nezachytí všechny chyby.
  9. Vytiskněte dopis na stejný druh papíru jako Váš životopis.
  10. Pokud motivační dopis posíláte e-mailem, nejprve jej zašlete sami sobě a někomu z přátel, ať víte, zda má stále správnou formu a neskončí v nevyžádané poště.

 

Struktura motivačního dopisu

1. Řiďte se pravidly pro psaní formálních dopisů, v ČR:

 

 

Datum: DD-MM-RRRR

Vaše jméno a příjmení

Ulice

PSČ, Město

Telefon

E-mail

 

 

Pan / Paní

Jméno a příjmení adresáta

Společnost příjemce / Oddělení

Ulice

PSČ, Město

 

Ref: (číslo inzerátu nebo název pozice)

 

Vážený / a …..,

 

První odstavec

 

Druhý odstavec

 

Třetí odstavec

 

Čtvrtý odstavec

 

 

Závěr

 

 

 

S pozdravem

 

(podpis)

Vaše jméno

 

 

2. Oslovení – znáte-li jméno náboráře, Vaše žádost bude mít mnohem větší šanci. Využijte profesionálních sítí jako LinkedIn a Goldenline a adresujte dopis tomu pravému člověku.

 

3. První odstavec – uvádí, o jaké zaměstnání se ucházíte a kde jste se o této nabídce volného místa dozvěděli. Pokud jste dostali tip od důvěryhodného člověka, odkažte se na něj.
 

4. Druhý odstavec – jasně uveďte, proč by Vás měla společnost zaměstnat. Vyhněte se pouhému opakování informací uvedených ve Vašem životopise. Zaměřte se na danou pozici a stručně popište Vaši profesní a akademickou kvalifikaci. Prokažte své komunikační a pracovní schopnosti a kompetence k řešení problémů, vedení týmu a další, které jsou pro danou pozici klíčové. Pokud reagujete na inzerát, uveďte, jak Vaše dovednosti a zkušenosti odpovídají požadované kvalifikaci.
 

5. Třetí odstavec – zdůrazněte, co pro společnost můžete udělat, ne naopak. Vyjádřete své nadšení pro práci na dané pozici. Snažte se prokázat, že se o zaměstnání skutečně zajímáte a ukažte, že znáte její hodnoty, jedinečnou charakteristiku a postavení na trhu.
 

6. Čtvrtý odstavec – tento odstavec je výzvou k reakci. Ukažte, že čekáte na odpověď a těšíte se na případný pohovor. Lze také zmínit, kdy můžete do nového zaměstnání nastoupit. Nezapomeňte člověku, který čte Váš motivační dopis a CV, poděkovat za jeho čas.

 

7. Závěr – „S pozdravem” a podpis včetně tištěného jména a příjmení. Posíláte-li dokumenty e-mailem, můžete připojit scan svého podpisu.

 

Nyní si můžete být jisti, že Vám motivační dopis a životopis otevřou dveře. Připravte se na pohovor.

nahoru

Studuj, vydělávej a užívej si studentský život. Máš svobodu volby! Vyber si, kdy chceš pracovat. Přijmi výzvy a získej zkušenosti. Spolupracuj a profesionály a uč se činnosti, uveď teorii do praxe. Vydej se za svou kariérou už dnes. více

We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×