Relacje inwestorskie
> Domovská stránka > Pro Zaměstnance > Co je dobré vědět > Příprava na osobní pohovor

Příprava na osobní pohovor

Období po přijímacím pohovoru Vám dává možnost prokázat profesionalitu a nadšení, ale také se s úspěchem připravit na následující pohovory.

Poděkujte za setkání

Vyjádřete zaměstnavateli vděk za to, že se s Vámi sešel. Do dvou dnů od pohovoru odešlete krátký, děkovný dopis.

Dopis Vám dá možnost:

 • Opětovně zdůraznit Váš zájem o práci ve společnosti a nabízené zaměstnání. Pokud se po pohovoru o danou pozici již nezajímáte, je vhodné zdvořile odmítnout.
 • Připomeňte zaměstnavateli Vaše kvality.
 • Doplňte jakékoli relevantní informace, které jste během pohovoru neměli příležitost zmínit.
 • Ukažte, že máte profesionální vystupování a dokážete stručně a výstižně psát.
 • Připojte jakékoli další informace, které si potenciální zaměstnavatel vyžádal.

 

Je vhodné dopis vytisknout, podepsat a odeslat poštou. Pokud jste však s potenciálním zaměstnavatelem komunikovali převážně elektronicky, odešlete dopis jako přílohu e-mailu.  Zvažte odeslání dopisu také v papírově podobě.

 

Zaměstnavatel se mi neozval, co teď?

Pracovní pohovor skončil, myslíte si, že vše šlo hladce, nemůžete se dočkat výsledku.

Ukažte, že jste při pohovoru dávali dobrý pozor a řiďte se postupy, které Vám byly sděleny na jeho konci.

Než pracovní pohovor skončí, měli byste vědět:

 

 • Kdo Vás kontaktuje – stejný zaměstnanec nebo někdo jiný. Výjimečně můžete být požádáni, abyste zaměstnavatele kontaktovali sami.
 • Jak Vás kontaktují (poštou, telefonicky, e-mailem).
 • Kdy a jestli vůbec Vás kontaktují.

 

Společnost se může rozhodnout kontaktovat pouze úspěšné uchazeče o zaměstnání. Pokud se Vám v daném časovém horizontu nikdo neozval, pravděpodobně nemají zájem Vás zaměstnat. Kromě odeslání děkovného dopisu byste neměli podnikat žádné další kroky.

Jestliže Vás ze společnosti nekontaktovali do předem dohodnutého termínu, počkejte týden a pak zavolejte nebo pošlete e-mail a zdvořile požádejte o informace týkající se Vaší žádosti. Tímto způsobem potvrdíte stálý zájem o zaměstnání a získáte okamžitou odpověď. Nezapomeňte zmínit jméno člověka, který vedl pohovor, pozici o kterou se zajímáte a datum a čas, kdy pohovor proběhl.

 

Vybrali někoho jiného. Co mám dělat?

Za prvé a především – nenechte se odradit! Každý pohovor je pro Vás cennou zkušeností a cvik vede k dokonalosti. V mnoha případech nejsou uchazeči přijati z důvodů zcela mimo jejich kontrolu. Zaměřme se nyní na to, co mohlo být příčinou zamítavého rozhodnutí.

 

Důkladně srovnejte nároky na uchazeče se svou vlastní zkušeností a kvalifikací. Dychtivost po získání zaměstnání někdy vede ke zveličení vlastních schopností a vyústí v oboustranně frustrující pohovor. Pokud jste formálně splnili všechny nároky na zaměstnání, ale neprošli přijímacím pohovorem, věnujte pár minut zhodnocení otázek a odpovědí, které na setkání zazněly.

Položte si následující otázky:

 

Byl jsem na pohovor připraven?

Poslechli jste naše rady a zjistili si o společnosti a zaměstnání co nejvíce informací?

 

Vystupoval jsem během pohovoru profesionálně?

První dojem je pro úspěch pohovoru klíčový. Včasný příchod, příprava a vstřícnost jen posilují silné stránky Vašeho životopisu. Váš oděv by měl odpovídat firemní kultuře. Zamyslete se nad podáním ruky, očním kontaktem a řečí těla. Měly by vyjadřovat jistotu i při stresujícím pohovoru.

 

Zdůraznil jsem své silné stránky a přiznal své nedostatky?

Náboráři mají široké zkušenosti a cení si přímých uchazečů. Příprava na složité otázky je běh na dlouhou trať, stejně jako získání důvěry potenciálního zaměstnavatele. Pokud se například ucházíte o zaměstnání, které vyžaduje výbornou znalost jazyka, nebojte se přiznat svůj nedostatek. Zároveň však ukažte ochotu jazykově se vzdělávat ve svém volném čase.

 

Kontaktoval jsem společnost po pohovoru?

Děkovný dopis je více než pouhá profesní zdvořilost. Představuje další možnost zdůraznit Váš zájem o zaměstnání u společnosti. Vyzdvihněte Vaše vlastnosti, které budou přínosem pro celý tým.

Váš životopis jistě udělal velký dojem, jinak byste nebyli pozváni na pohovor. Soustředění a snaha Vám příště pomohou úspěšně projít přijímacím pohovorem a pokračovat v cestě za kariérou.

 

Gratulujeme, dostal jste nabídku zaměstnání! Rady pro dobrý začátek

Budoucí zaměstnavatel Vás s největší pravděpodobností kontaktuje. Dohodnete si čas a místo schůzky, na které dostanete konkrétní pracovní nabídku. Buďte připraveni diskutovat o náplni práce a závazcích, stejně jako o odměnách.

Během tohoto pohovoru od Vás zaměstnavatel očekává ujištění, že jste k práci způsobilí a souhlasíte s dohodnutými podmínkami zaměstnání.

V této chvíli mohou obě strany prodiskutovat následující závazky:

 

 • Délku zkušebního období,
 • Pracovní dobu,
 • Druh smlouvy,
 • Příležitosti k rozvoji a povýšení,
 • Způsob, jakým bude společnost posuzovat odvedenou práci,
 • Balíček zaměstnaneckých výhod

 

Naši konzultanti Vám doporučují jasně vyjádřit své požadavky. Buďte však flexibilní a ochotní vyjednávat. Netrvejte na získání smlouvy na dobu neurčitou. Novým zaměstnancům je dnes běžně nabízena dočasná smlouva s příslibem trvalého zaměstnání, pokud se osvědčí. To oběma stranám ušetří starosti a zklamání v budoucnu.

nahoru

Tisíce tělesně postižených, kterým jsme pomohli získat zaměstnání dokazují, že ambice neznají hranic. Ukazujeme zaměstnavatelům Vaši sílu a pomáháme jim splnit požadavky, které mnohdy brání zaměstnávat handicapované. Zjistěte, jak odstraňujeme překážky mezi Vámi a Vaším zaměstnáním. více

We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×