Relacje inwestorskie
> Domovská stránka > Pro Zaměstnance > Co je dobré vědět > Příručka pro efektivní prohlížení nabídek práce

Příručka pro efektivní prohlížení nabídek práce

Správné rozklíčování pracovních inzerátů je jednou ze základních dovedností, kterou musí uchazeč o zaměstnání ovládat a to hned ze dvou důvodů. Za prvé, nežádejte o zaměstnání, pro které nemáte relevantní kvalifikaci, zkušenosti a vzdělání. Zabráníte tak zklamání z neúspěchu a ušetříte čas. Zaměstnání by také mělo odpovídat Vašim osobním preferencím a plánům pro individuální rozvoj. Za druhé, všechny informace, které vytěžíte z inzerátu, Vám dávají možnost zpracovat motivační dopis a životopis na míru dané pozici. 

 

Zaměřte se na to správné zaměstnání díky tomuto praktickému přehledu, který shrnuje obecnou strukturu většiny pracovních inzerátů.

 

 Část

 

 Popis

 

 Ptejte se sami sebe

 

 

 Popis zaměstnání

 • Obsahuje nadpis a základní popis zaměstnání, včetně místa.
 •  Profil společnosti je často klíčem k jejich firemní kultuře, hledejte klíčové výrazy a poznejte danou společnost lépe.
 •  Je to práce, kterou hledáte, a pro kterou jste kvalifikovaní?
 •  Odpovídá Vaše osobnost obrazu společnosti? 
 • Jedná se o zaměstnání v regionu, kde chcete pracovat? 
 • Plný nebo částečný úvazek? 
 • Pomůže Vám toto zaměstnání dosáhnout dlouhodobých kariérních cílů?

 

 

 

Zkušenosti - Kvalifikace - Odbornost

 • Tato část upřesňuje požadavky zaměstnání:
  • Předchozí zkušenosti, 
  • Manažerské dovednosti, 
  • Dosažené výsledky, 
  • Úroveň vzdělání, 
  • Školení a certifikáty, 
  • Jazyky, 
  • Cestování, 
  • Řidičský průkaz, 
  • a další.

TIPY:

 •  Pracovní zkušenosti jsou více než jen zaměstnání. Praxe, dobrovolnická práce i studentské aktivity patří mezi zkušenosti.
 • Pokud vyhovujete většině požadavků, ale máte v jedné z oblastní nedostatek, vysvětlete ve svém motivačním dopise a životopise, jak jej chcete vykompenzovat.
 •  Netvrďte, že jste odborníkem, pokud se v dané oblasti necítíte skutečně jistě.
 • Nepřeceňujte své jazykové dovednosti! Pokud nehovoříte plynule, ale rozumíte, uveďte, na jaké jste úrovni.

 
 

 • Jste dostatečně kvalifikovaní?
 •  Projděte si všechny požadavky. Pokud některému neodpovídáte a neplánujete to změnit, o zaměstnání nežádejte.
 •  Znalost Vašich silných stránek Vám umožní posoudit, zda přeceňujete či podceňujete své schopnosti.
 •  Často uváděnými osobnostními vlastnostmi jsou „schopnost pracovat samostatně, týmová práce“ atd. Ujistěte se, že dané zaměstnání odpovídá Vaší osobnosti.
 •  Vlastníte-li certifikát potvrzující Vaše dovednosti, nezapomeňte se o tom zmínit.

 

 Vysvětlivky

 •  Poskytují stručný popis práce zaměstnance.
 •  Máte podobné pracovní zkušenosti z minulosti?
 •  Můžete se pochlubit zajímavostmi o pracovním úspěchu?

 

 

Požadavky na uchazeče a kontaktní informace

 •  Vysvětlují, jak požádat o zaměstnání
 •  Zahrnují adresu a/nebo telefonní číslo zaměstnavatele.
 •  Uvádějí, do kdy je možné posílat žádosti.

   

 • Vyžaduje zaměstnavatel fotografii?
 •  Chrání osobní údaje před zneužitím?
 •  Vyžaduje zaměstnavatel další doklady? Diplom, kopie řidičského průkazu, reference? Jste schopni dodat požadované materiály včas?
 • Je inzerát uveden pod číslem nebo kódem?
 •  Zkontrolujte datum. Je-li inzerát starý, o zaměstnání nežádejte.

 

Nyní již víte, že vaše kvalifikace a osobní preference odpovídají požadavkům na uchazeče. Proto si inzerát pozorně přečtěte ještě jednou. Čtení mezi řádky Vám poskytne možnost se odlišit od desítek nebo dokonce stovek ostatních uchazečů.

Inzerát je zrcadlem, které odráží tvář každé společnosti. Úspěšní žadatelé reagují na klíčové výrazy. Dvě nejznámější fráze, které více napoví o firemní kultuře dané společnosti jsou například:

 • Mladá a dynamická” – v žádosti lze využít méně formální, zato však průbojnější tón. „Zvýším prodej a nastartuji rozvoj Vaší společnosti.”
 •  „Zavedená společnost” – je vhodnější použít formální a uctivý tón. „Toužím se stát součástí Vašeho týmu a přispět tak k udržení a rozvoji Vašeho vedoucího postavení na trhu.”

 

Dokonalé porozumění pracovnímu inzerátu Vám poskytne hlubší náhled. Je společnost průbojná a agresivní nebo skromná a prostá? Je otevřená: „Staňte se členem našeho týmu” nebo rezervovaná: „Hledáme”. Stejné vyjadřování zaručí, že Váš životopis bude nepřehlédnutelný, upoutá pozornost, zajistí Vám pohovor a možná i nabídku zaměstnání.

Dříve než se pustíte do pročítání inzerátů a sepisování žádostí, musíte přesně vědět, co hledáte. Seznamte se s následujícími tipy našich kariérních poradců.

 

Uvedení teorie do praxe – Jaké jsou mé silné stránky?

Po dokončení cvičení v předchozí kapitole Poznejte své silné stránky už znáte své dovednosti a charakteristické vlastnosti, které Vám pomohou blíže specifikovat nároky na zaměstnání. Víte, o jaké zaměstnání se zajímáte, pro jakou pozici jste kvalifikovaní a máte kariérní plán.

Konkrétní profil uchazeče, který vypracoval SWOT analýzu a naplánoval své Kariérní cíle v  sekci Poznejte své silné stránky dává jasnější představu, jak využít příležitostí a maximalizovat možnost úspěchu.

Seznamte se s Annou, která se jako budoucí absolventka připravuje na hledání zaměstnání.

Studuji pátý ročník oboru obchodní administrativa na Vysoké škole ekonomické. Předměty absolvované během studia mi poskytly znalosti nejnovějších teorií z oblasti moderního managementu a také praktické informace o tom, jak postupovat při realizaci mých profesních cílů.

Během studia jsem využila možnosti dočasného zaměstnání a absolvovala odbornou praxi. Nejlepší zaměstnání, které jsem měla, byla práce hostesky na promo akcích rychloobrátkového zboží. Získala jsem kapesné i zkušenosti s kombinací znalostí získaných studiem (budování povědomí o značce v maloobchodním prostředí) a dovedností osvojených prostřednictvím přímé interakce se zákazníkem. Díky této zkušenosti vím, že mám motivaci, vytrvalost a osobnost vhodné pro kariéru v prodeji.

Ráda jezdím autem a oceňuji čilý ruch kolem. Řidičský průkaz mám již pět let a jsem vynikající a nadšený řidič. Cením si také svobody, kterou skýtá pružná pracovní doba. Jsem mladá, mám ráda společnost, snadno navazuji kontakty a jsem přesvědčivá. Mimo svého vysokoškolského vzdělání jsem také absolvovala základní kurz prodejních technik.

Ve své kariéře mířím vysoko. Chci e stát vedoucí prodeje u velké společnosti. Můj plán jak dosáhnout tohoto cíle se skládá z několika kroků. Prvním je logicky práce na základní úrovni, tedy práce obchodního zástupce. Dalším stupněm je produktový specialista, následuje produktový manažer a nakonec vedoucí týmu obchodních zástupců ve funkci manažera obchodního oddělení. Po úspěšné zkušenosti z těchto zaměstnání pak mohu s jistotou zažádat o zaměstnání na pozici vedoucí prodeje.

Mí rodiče mě morálně i finančně podporují, což mi umožňuje soustředit se při hledání zaměstnání na získání pozice, která mi poskytne praktickou zkušenost v souladu s mými dlouhodobými profesními cíli. Protože teprve začínám, hledám zaměstnání na nejnižší úrovni prodeje. V současné době by pro mě bylo nejvhodnější zaměstnání obchodního zástupce. 

Anna má nyní zcela jasno v tom, co hledá. Může si vybrat pracovní inzeráty, které odpovídají jejím osobním a profesionálním požadavkům. Jakmile začne aktivně hledat, musí si pamatovat, že společnosti mluví svým vlastním, vnitřním jazykem. V závislosti na zaměstnavateli tedy bude pozice obchodního zástupce definována různými způsoby, jako zástupce maloobchodního prodeje, konzultant prodeje, zástupce oblastního prodeje atd.

Po důkladném pročtení desítek inzerátů a porovnání požadavků na vzdělání a dovednosti s vlastní kvalifikací Anna zúžila seznam na pět nejlépe odpovídajících nabídek. Aby zvýšila pravděpodobnost osobního pohovoru, zaměřila se na každou z nich a vytvořila motivační dopis a životopis na míru jednotlivým společnostem.

 

Další kroky Vaší kariéry

Dlouhodobé plánování kariéry, krok za krokem, je nejlepší způsob jak vyšplhat po kariérním žebříčku. Profesní rozvoj může zvýšit efektivitu při plnění úkolů a připraví Vás na povýšení či plnění náročnějších úkolů u jiného zaměstnavatele. S jasnou vizí toho, čeho chcete dosáhnout v určitém časovém období, si můžete naplánovat strategii pro rozvoj i těch nejambicióznějších plánů. Oddělení jednotlivých, na sebe navazujících kroků na Vaší cestě rozvoje Vám usnadní dosáhnout krátkodobých cílů, aniž byste se odchýlili od realizace cílů dlouhodobých. Při pročítání inzerátů nezapomínejte na své plány.

Vřele Vám doporučujeme vypracovat cvičení 3 „Vytvořte si osobní přehled cílů“ z předchozí kapitoly. Pomůže Vám nasměrovat Vaši kariéru k úspěchu.

 

Co chcete dělat a za jakých podmínek?

V průběhu hledání zaměstnání je důležité si uvědomit vlastní zájmy a schopnosti a rozhodnout se, jakým směrem by se měla ubírat Vaše kariéra.

V této rané fázi byste měli zvážit druh smlouvy a podmínky, které Vám nejvíce vyhovují. Existuje široká škála možností. Trvalé zaměstnání, zaměstnání na omezenou dobu nebo dočasné zaměstnání, samostatná práce, práce v týmu, pevná či pružná pracovní doba. Všechny tyto aspekty je pak možné různě kombinovat.  Dalším důležitým faktorem pro posouzení inzerátu je povaha práce samotné. Jste ochotni cestovat nebo dáváte přednost zaměstnání v místě bydliště? Chcete kancelářskou práci nebo něco aktivnějšího? A co plat? Jste si natolik jistí svými schopnostmi a kvalitou produktu zaměstnavatele, že přijmete nízký základní plat a vysoké provize nebo si přejete stabilní příjem?

Hledání zaměstnání bude úspěšné pro Vás i potenciálního zaměstnavatele, když si důkladně promyslíte svou osobní motivaci a očekávání ještě před tím, než o místo zažádáte.

Podle čeho vybíráte zaměstnání?

Momentální životní situace také rozhoduje o tom, o jaké místo se budete ucházet. Priority studenta jsou pravděpodobně zcela odlišné od očekávání čerstvého absolventa. Skloubení přednášek a zkoušek vyžadovalo časovou pružnost. Kapesné a zkušenosti byly nejdůležitějšími kritérii. Po absolvování studia se budete snažit získat zaměstnání, které bude odpovídat Vašim plánům.

Efektivní čtení vybraných inzerátů, zodpovězení výše zmíněných otázek a vypracování cvičení v sekci „Jaké jsou mé silné stránky” Vám pomohou zúžit výběr zaměstnání tak, aby tento výběr odpovídal Vašim očekáváním i očekáváním potenciálního zaměstnavatele. Toto je nejefektivnější způsob, jak najít práci snů.

Nyní znáte své silné stránky a po pročtení inzerátů jste si připravili seznam potenciálních zaměstnavatelů. Je čas nechat se zaměstnat. Dalším krokem je příprava působivého životopisu.

nahoru

Přijměte novou výzvu v mezinárodním prostředí. Bez rizik, pouze u důvěryhodných zaměstnavatelů. Pomoc s přechodem do nového prostředí, dvojjazyčná podpora. Žádné poplatky ani skryté náklady. více

We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×