Relacje inwestorskie
> Domovská stránka > Pro Zaměstnavatele > Outsourcing > Personální a mzdový outsourcing

Personální a mzdový outsourcing

Spolupráce s Work Service se vyplatí

Personální a mzdový outsourcing umožní klientům Work Service snížit náklady, zvýšit kvalitu a soustředit své finanční a manažerské zdroje na vlastní rozvoj. Naše dlouholetá zkušenost potvrzuje, že stres v zaměstnání negativně ovlivňuje soukromý život zaměstnanců. Desítky předních společností proto využívají služby Work Service.

Work Service poskytuje flexibilní řešení, šitá na míru individuálním požadavkům. Naši klienti si mohou vybrat integrovaný balíček služeb nebo dát přednost outsourcingu personálních služeb a mezd.

 

Rozsah služeb:

 

 • Personální administrativa:
  • Komplexní personální evidence v souladu s platnými pracovněprávními předpisy a vnitřními požadavky na informace;
  • Zpracování a odevzdání veškeré personální administrativy dle aktuálního stavu zaměstnanosti (sociální zabezpečení, zdravotní a úrazové pojištění, atd.);
  • Kontrola a evidence pracovní doby zaměstnanců, včetně práce přesčas a nočních směn;
  • Veškerá administrativa spojená s čerpáním dovolené, neplaceným volnem, mateřskou dovolenou, pracovní neschopností atp.;
  • Příprava, sledování a archivace pracovních smluv a dodatků, pracovních povolení a další povinné dokumentace spojené se zkušebním obdobím, zaměstnáním, výpovědí atd.;
  • Zajištění školení a dodržování BOZP;
  • Vstupní prohlídky do zaměstnání;
  • Pomoc, spolupráce a zastupování klienta při jednání s úřady, včetně ČSSZ, inspektorátu práce, FÚ aj.

 

 • Mzdová administrativa zahrnuje:
  • Zavedení zaměstnanců do účetní databáze;
  • Výpočet čisté mzdy;
  • Výpočet základní mzdy, odměn a dalších na základě smlouvy;
  • Podklady pro zaúčtování mezd;
  • Výpočet a odvod povinného zdravotního a sociálního pojištění v souladu s platnými předpisy;
  • Výpočet a odvod záloh na daň z příjmu;
  • Příprava výplatních pásek jednotlivých zaměstnanců;
  • Potvrzení zaměstnání a příjmů pro potřeby finančních institucí (banky, půjčky);
  • Komunikaci s úřady zastřešujícími zaměstnávání zdravotně postižených;
  • Hotovostní či bezhotovostní výplata mezd, odvod zdravotního a sociálního pojištění, zálohové daně z příjmu atd. Převod probíhá na základě dohody se zákazníkem vždy k určitému dni v měsíci.

 

 • Další personální služby:
  • Návrh nových nebo přizpůsobení dosavadních pracovních předpisů;
  • Návrh nových nebo přizpůsobení starých pravidel upravujících využívání sociálního fondu zaměstnavatele;
  • Audit personální dokumentace, zajištění dodržování platných pracovněprávních předpisů;
  • Opravy ročního zúčtování daně z příjmu a sociálního pojištění na základě doporučení příslušných úřadů;
  • Bezpečné uložení a archivace osobní dokumentace a mzdových záznamů;
  • Poskytování doplňkových služeb nad rámec smlouvy v reakci na změnu legislativy.

 

Garantujeme:

 • Přístup k know-how v oblasti mzdového poradenství a daňového práva. Doporučujeme implementaci nových strategií na základě očekávaných změn legislativy, které se přímo dotýkají finančního, medicínského a výrobního sektoru a dalších oblastí;
 • Dokonalé plnění povinností vůči zaměstnancům a státním institucím. Díky modernímu technickému zázemí a široké základně zaměstnanců zpracujeme mzdy bez chyby a včas;
 • Spolehlivé a kvalitní služby na vysoké úrovni. Work Service se vypořádá s problémy jako dovolené, pracovní neschopnost či školení nových zaměstnanců;
 • Dokonalý informační a monitorovací systém dostupný 24 hodin denně. Využíváme profesionální informační systémy
 • Zvýšení produktivity zaměstnanců. Přesunutím obtížných úkolů na Work Service dáváte vlastním zaměstnancům možnost soustředit se na rozvoj klíčových kompetencí.
 • Bezchybné plnění úkolů. Chyby ve mzdách vedou k vážným následkům, demotivují zaměstnance a přináší potíže s úřady. Personální a mzdové služby jsou naší silnou stránkou. Spolehněte se na nás.
 • Jistota. Mlčenlivost a zabezpečení dat.
 • Zodpovědnost. Ceníme si naší spolupráce a nedopustíme, aby došlo k chybám v administrativě či zpoždění plateb. Uvědomujeme si, že v případě neplnění závazků navážete spolupráci s jiným poskytovatelem služeb a můžete požadovat finanční náhradu.

 

Spolehlivý partner

Work Service garantuje efektivní, účinné a bezpečné služby. Máme mnohaleté zkušenosti s poskytováním outsourcingu, dokonalé znalosti legislativy a tisíce spokojených zákazníků. Jsme jednou z největších společností zabývající se outsourcingem lidských zdrojů ve střední a východní Evropě. Využíváme ověřené přijímací postupy, nejlepší nástroje řízení a disponujeme obsáhlou databází kvalifikovaných pracovníků.

Ocenění a vyznamenání, která jsme v posledních desíti letech získali, dokazují, že klienti Work Service si váží inovativních řešení.

 

Kontaktujte našeho specialistu a získejte informace o mzdovém a personálním outsourcingu bez rizik.

nahoru
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×