Relacje inwestorskie
> Domovská stránka > Pro Zaměstnavatele > Případové studie > Dočasné zaměstnávání

Dočasné zaměstnávání

POPIS KLIENTA

Mezinárodní logistický koncern, který nabízí přepravní služby a širokou škálu logistických řešení. Společnost má pobočky v mnoha zemích, včetně dvou polských. Jedna z nich zaměstnává přibližně 400 lidí. Vzhledem k počtu zaměstnanců má společnost poměrně vysokou fluktuaci.

 

POPIS PROBLÉMU

Zákazník potřebuje 350 osob na pozici obsluhy vysokozdvižných vozíků. Tyto pozice nejsou ve strategii zákazníka klíčové, a proto je krátkodobé zaměstnání ideálním řešením. Existuje zde však problém. Proškolení obsluhy vysokozdvižného vozíku je časově náročné.

Zákazník by také chtěl krátkodobě najmout další personál – recepční a německého překladatele.

 

ŘEŠENÍ

Po vstupní analýze potřeb zákazníka Work Service navrhnul dvě možná řešení.

Personální outsourcing – zaměstnanci, v tomto případě obsluha vysokozdvižných vozíku, budou stále zaměstnání u zákazníka a Work Service bude poskytovat veškeré personální služby.

Dočasné zaměstnání – krátkodobý pracovní poměr na základě požadavků zákazníka (nazývaného dle Zákona o dočasných pracovnících, § 1, čl. 2 – smluvní zaměstnavatel). Služba je poskytována především absolventům středních a vysokých škol. V tomto případě se jedná o recepční a německé překladatele.

Personální outsourcing je v případě tohoto zákazníka klíčový.

Náš zákazník se rozhodl pro outsourcing, protože mu dovolí dlouhodobě zaměstnávat najatý personál. Výcvik zaměstnanců trvá dlouhou dobu a jejich propuštění po 18 měsících tedy nepřipadá v úvahu (Zákon o dočasných pracovnících, §2, čl. 20).

Work Service garantuje mobilitu a dostupnost. Klíčovým faktorem je příprava zaměstnanců pro vykonávání profese. Abychom splnili požadavky zákazníka, uspořádáme školení pro obsluhu vysokozdvižných vozíků.

Během pětidenního kurzu odborníci Work Service ověří předpoklady všech zájemců. Úspěšní uchazeči jsou zavedeni do databáze a v případě poptávky odesláni k zaměstnavateli. Dříve, než začnou pracovat, projdou lékařskou prohlídkou a školením BOZP. Zaměstnanec podepíše smlouvu v den nástupu do práce.

Během prvního týdne pracovník absolvuje další školení k výkonu nového povolání.

Každý měsíc odpracuje přibližně 24 hodin. Naši zástupci se setkají se všemi zaměstnanci, podepíší nové smlouvy, vysbírají výkazy práce, vyplatí mzdu a podepíší účty. Vyúčtují náklady a vystaví fakturu pro klienta v prvních dnech následujícího měsíce.

 

VÝSLEDKY A VÝHODY 

Naše spolupráce se zákazníkem vyústila v možnost dalšího růstu. Dokončujeme nové smlouvy v dalších městech.

Jako poradenská, personální a outsourcingová společnost Work Service poskytuje svým zákazníkům rady ve všech situacích.

Příklad okamžité reakce byl návrh a realizace programu rozvoje pro obsazení pozic obsluhy vysokozdvižných vozíků, mistrů, pracovníků logistiky, skladníků a dalších. Navrhovaný bonusový systém využívá lepších výsledků skladování a logistiky a hodnocení jednotlivých zaměstnanců nadřízenými. To vede k úsporám nákladů.

 

Kontaktujte specialistu Work Service a najděte vhodné řešení pro Vaši společnost.

nahoru
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×