Relacje inwestorskie

Nábor personálu

POPIS KLIENTA

Komerční společnost, která vyrábí a prodává kolečkové brusle a stínící techniku a vlastní síť 70 prodejen po celém Polsku.

Náš klient zaměstnává asi 20 lidí ve vedení a přibližně 230 pracovníků na různých pozicích včetně regionálních manažerů, odborníků na péči o zákazníka a další.

 

POPIS PROBLÉMU

Vedení společnosti si nechalo zpracovat průzkum spokojenosti zákazníků, který ukázal nedostatky ve službách některých prodejen. Prvotní příčinou těchto problémů je nedokonalý náborový systém, který manažerům prodejen ponechává určitou volnost ve výběru zaměstnanců. Přijímací proces je zčásti koordinován zaměstnancem oddělení lidských zdrojů, který ale díky vlastní vytíženosti není schopen plné kontroly. Dochází k chybám během přijímacích pohovorů. To vede k zaměstnávání lidí, jejichž profesionalita a osobnost se ne vždy shodují se strategií společnosti.

Existují také výhrady ke kritériím hodnocení, která manažeři prodejen využívali při přijímacím řízení.

Dalším problémem je najít na trhu vhodné uchazeče. Inzeráty v tisku, které připravily jednotlivé pobočky, nebyly efektivní. V dané situaci vedení společnosti považovalo za nezbytné nahradit některé zaměstnance. V následujících šesti měsících proběhlo přibližně 100 přijímacích řízení na pozice prodavačů, pracovníků oddělení péče o zákazníka, manažerů prodejen aj.

Vedení také plánuje příští rok otevřít nové distribuční centrum na jihu regionu. V důsledku toho bude potřeba 15 nových zaměstnanců na pozici skladníků, pracovníků oddělení péče o zákazníky, účetní a odborníka na logistiku.

 

ŘEŠENÍ

Work Service převezme veškeré povinnosti spojené s náborem nových zaměstnanců pro všechna oddělení společnosti. Po konzultaci s vedením vypracuje Work Service model obecných požadavků na jednotlivé pozice. Ty jsou výchozím bodem přijímacího procesu, protože z nich vychází detailní popis zaměstnání. Na základě modelu kvalifikace a popisu pozice Work Service vypracuje standardizované přijímací nástroje, které budou použity při náboru. Specialisté Work Service se zúčastní všech přijímacích pohovorů jako nezávislí poradci a dohlédnou na jejich hladký průběh. Výsledky pak předají přímo personálnímu oddělení zákazníka.

Pro potřeby přijímacího řízení Work Service sestavil tým poradců zodpovědných za celý proces, s cílem získat jednotný tým. Požadavky na personál byly jasně definovány a zohledňují organizační strukturu a všechny okolnosti ovlivňující výkon jednotlivých uchazečů.

 

VÝSLEDKY

Každý krok přijímacího řízení, od inzerce k organizaci náboru, byl standardizovaný a naprosto stejný ve všech pobočkách společnosti. Délka přijímacího řízení je nyní přiměřená a jeho výsledky srovnatelné. Noví zaměstnanci splňují veškeré požadavky zaměstnavatele a mají vlastnosti důležité pro cíl a strategii společnosti.  Tito lidé nejsou vybírání náhodně; jsou motivovaní a podstatně přispějí k úspěchu klienta. Správní rada má neomezený přístup k informacím o průběhu a výsledcích přijímacího řízení.

Díky vysokému potenciálu databáze uchazečů není problém najít vhodné zaměstnance v krátkém časovém horizontu. Pokud klient potřebuje inzeráty v novinách nebo na internetu, budou profesionálně připraveny a tím zvýší zájem vhodných uchazečů o zaměstnání. Další způsob hledání zaměstnanců představují sociální a profesionální webové stránky, ale také přímé oslovení uchazečů, které je obzvláště vhodné při obsazování vedoucích pozic. V případě distribučního centra vytvoříme nový, integrovaný tým zaměstnanců s jasnou vizí a schopností pracovat na zadaných úkolech samostatně i ve skupině.

nahoru
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×