Relacje inwestorskie
> Domovská stránka > Pro Zaměstnavatele > Recruitment > Nábor & Výběr zaměstnanců

Nábor & Výběr zaměstnanců

Přilákejte, identifikujte a vyberte ideálního uchazeče

Work Service je předním poskytovatelem lidských zdrojů v regionu. Vytváří a nabízí personální řešení, která umožňují společnostem v ČR i střední Evropě spolupracovat se správnými lidmi ve správný čas.

Personalisty Work Service najdete po celé ČR i střední Evropě. Specializují se na jednotlivé obory a vyznají se na místním trhu práce. Prostřednictvím našich systémů mají přístup k databázi s více než 200 000 životopisů. Jejich přesná, objektivní a včasná rozhodnutí při výběru uchazečů podporují snahu našich partnerů o vybudování a udržení talentované pracovní síly.

Zaměstnanci jsou velkou investicí a nejdůležitějším faktorem, rozhodujícím o úspěchu společnosti. Výběr správných zaměstnanců je prioritou. Uchazeči musí prokázat zkušenost, vyhovovat všem požadavkům a vykazovat osobnostní rysy, které se shodují s hodnotami a kulturou Vaší společnosti. Práce našich personalistů přesahuje rámec standardních požadavků na znalosti, zkušenosti a odborné kompetence zájemců. Důkladně hodnotí jejich jedinečné, individuální charakteristiky a rozhodují, zda budou zapadat do firemní kultury. Integrace kompetencí, motivace a kulturních požadavků do přijímacího procesu zajistí, že budou vybráni vysoce kvalifikovaní zaměstnanci nadšeně sdílející Vaše vize a cíle. 

Work Service realizuje jak krátkodobé projekty, tak i dlouhodobý nábor pracovníků pro neustále rostoucí oblasti charakteristické vysokou fluktuací kvalifikovaných pracovníků, například: BPO centra, výrobní zařízení, atd. Mnoho klientů volí dlouhodobou spolupráci, aby jim byl zajištěn přístup k našim pracovníkům, čímž podporují rozvoj interního personálního oddělení.

 

Spolehlivý partner

Naši konzultanti se s Vámi rádi podělí o své komplexní zkušenosti, získané náborem tisíců kvalifikovaných vedoucích pracovníků, manažerů a ostatních zaměstnanců u stovek předních společností v ČR, střední a východní Evropě.

Díky dlouhodobé spolupráci s mnoha klienty je Work Service největší společností zabývající se outsourcingem lidských zdrojů v Polsku. Obsáhlá databáze kvalifikovaných pracovníků, prověřený přijímací proces, nejlepší dostupné nástroje pro vykazování dat a investice do informačních technologií garantují kvalitu našich služeb a bezproblémovou komunikaci s klienty.

Ocenění a další vyznamenání, která jsme získali, dokazují, že klienti Work Service si váží inovativních řešení.

Existence samostatných oddělení pro IT, Medicínu, Energetiku, Obchod potvrzuje naši oddanost a touhu poskytovat konkrétní řešení pro jednotlivé sektory.

 

Kontaktujte naše personální specialisty, kteří Vám dokáží, že Work Service spojuje nejnadanější s nejlepšími.

 

Přijímací proces

1. Analýza zaměstnání – popis práce, osobní specifikace.

2. Vytvoření profilu ideálního uchazeče.

3. Nabídka volného místa, vybudování strategie pro nábor uchazečů, výběr uchazečů z naší databáze, networking, inzerce v tisku a na internetu, přímé vyhledávání vhodných kandidátů.

4. Předběžný výběr, příprava rozsáhlého seznamu.

5. Pohovory a testování vybraných uchazečů.

6. Výběr, ověření schopností a referencí.

7. Tvorba stručných profilů uchazečů, doporučení pro rozvoj.

8. Předání zprávy klientovi.

9. Zorganizování konečného přijímacího pohovoru přímo u našeho klienta.

10. Konečné rozhodnutí.

11. Následná zpráva.

nahoru
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×