Relacje inwestorskie
> Domovská stránka > Pro Zaměstnavatele > Recruitment > Služby Assessment & Development Center

Služby Assessment & Development Center

AC / DC, klíč otevírající potenciál zaměstnanců

Assessment & Development Center nabízí našim klientům konkurenční výhodu tím, že najde uchazeče s výjimečným potenciálem (AC) a také rozvine klíčové kompetence a dovednosti stávajících zaměstnanců (DC). Služby AC / DC jsou součástí vícestupňového procesu hodnocení. Skupina uchazečů / zaměstnanců se podrobí sérii standardizovaných testů, během kterých tým proškolených pozorovatelů zaznamená a zhodnotí jejich způsobilost pro výkon daného zaměstnání. Vedení pak na základě těchto výsledků vybírá zaměstnance a řídí jejich rozvoj.

 

Assessment Centre (AC)

 

Úspěch v náboru klíčových pracovníků potvrzuje domněnku odborníků na lidské zdroje, že správně navržené assessment centre je nejobjektivnějším a nejpřesnějším nástrojem hodnocení potenciálu zaměstnanců. Proces spojuje testování teoretických znalostí se simulací zaměstnání. To dokonale ověří praktické schopnosti uchazečů, jejich chování a ostatní „měkké“ dovednosti, které je předurčují k úspěšnému vykonávání zaměstnání a efektivnímu začlenění do týmu.

Mezi klíčové prvky této služby patří pozorování a hodnocení individuálního výkonu uchazečů při plnění různých úkolů, typických pro danou práci. Naši zkušení konzultanti vytvářejí úkoly, které simulují situace vyžadující uplatnění klíčových schopností a dovedností. Během simulací pozorují skupinové rozhodování a posuzují přínos jednotlivců. Standardizované testování a měření odhalí organizační dovednosti, efektivitu komunikace, přesvědčovací a vyjednávací schopnosti a chování v krizových situacích typické pro jednotlivé uchazeče.

Testování potenciálních zaměstnanců je nedílnou součástí přijímacího procesu, která snižuje fluktuaci, minimalizuje nebezpečí finančně nákladných chyb při výběru zaměstnanců a maximalizuje pravděpodobnost přijetí vysoce kvalifikovaných a motivovaných pracovníků.

 

 

Development Centre (DC)

 

Služby development centre rozvíjí talent zaměstnanců a představují investici s nejlepší návratností.   

DC metoda je velmi účinným nástrojem pro odhalení talentu a potenciálu klíčových zaměstnanců a pro plánování a projektování jejich profesní kariéry. Identifikuje jejich silné a slabé stránky, což našim klientům umožňuje zaměřit své úsilí na rozvoj kritických kompetencí a dovedností a dosáhnout hmatatelných výsledků.

Development centre je zvláště účinná metoda pro dosažení dlouhodobých cílů personální politiky. Work Service a klient společně analyzují výsledky assessment centre, identifikují mezery v dovednostech, určí kritéria a poté rozhodnou, jaké závazky budou od zaměstnance vyžadovat.

Specialisté Work Service výsledky citlivě prodiskutují s každým účastníkem. Podrobná zpětná vazba poskytuje zaměstnanci plán osobního rozvoje.

 

Work Service nabízí komplexní služby Assessment & Development Center včetně:

 

 • Analýzy zaměstnání – určení klíčových kompetencí, důležitých pro výkon zaměstnání. Tento krok zahrnuje rozsáhlý sběr dat (např.: pohovor s odborníky), aby bylo zaměstnání validně ohodnoceno;
 • Identifikace, standardizace a klasifikace kompetencí, specifických osobnostních vlastností a vzorců chování, které budou sledovány (schopnosti, dovednosti, kompetence, znalosti, nadání, atd.);
 • Zpracování metodologie výzkumu. Kvůli zajištění přesnosti měření je každá kompetence testována minimálně dvěma úkoly;
 • Simulace reálných situací v zaměstnání;
 • Pozorování a hodnocení vyškoleným týmem;
 • Podávání informací;
 • Doporučení.

 

Odborníci Work Service klientům pomáhají:

 

 • Minimalizovat finančně nákladné chyby ve výběru a profesním rozvoji zaměstnanců;
 • Rychle a spolehlivě vybírat zájemce / zaměstnance s výjimečným potenciálem;
 • Získat objektivní informace o profesní kvalifikaci uchazečů / zaměstnanců;
 • Testovat praktických dovedností uchazečů;
 • Identifikovat manažery s vysokým potenciálem a podpořit jejich profesní růst;
 • Eliminovat nedostatky ve vzdělání a maximalizovat výkon zaměstnanců;
 • Udržet klíčové zaměstnance.

 

Spolehlivý partner

 

Naši specialisté se s Vámi rádi podělí o své komplexní zkušenosti se službami assessment & development centre, které plynou ze spolupráce s předními společnostmi v ČR, východní a střední Evropě.

Díky dlouhodobé spolupráci s mnoha klienty je Work Service největší společností zabývající se outsourcingem lidských zdrojů v Polsku a jednou z největších společností ve střední Evropě. Máme jedinečnou zkušenost v mnoha oborech a sedmi zemích. Obsáhlá databáze kvalifikovaných pracovníků, prověřený přijímací proces, nejlepší dostupné nástroje pro vykazování dat a investice do informačních technologií garantují kvalitu našich služeb a bezproblémovou komunikaci se zákazníky.

Ocenění a další vyznamenání, která jsme získali, dokazují, že klienti Work Service si váží inovativních řešení.

 

Kontaktuje specialisty Work Service a začleňte nástroje AC / DC do svého portfolia lidských zdrojů.

nahoru
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×