Relacje inwestorskie
> Domovská stránka > Pro Zaměstnavatele > Zaměstnanci se zdravotním omezením

Zaměstnávání osob se zdravotním omezením

Handicapovaní mohou být těmi pravými pro Vaši firmu.

Moderní podniky uplatňují inovativní personální postupy a integrují zdravotně postižené pracovníky mezi jejich zdravé kolegy. Na takových pracovištích dochází k výraznému nárůstu produktivity, snížení nákladů a celkově pozitivnímu rozvoji image společnosti.

V období stálého hospodářského růstu a masové migrace potenciálních zaměstnanců se personální oddělení potýkají s potřebou udržet stabilní úroveň zaměstnanosti. Neschopnost rychle zaplnit volná pracovní místa se stává jednou z hlavních překážek růstu. Zaměstnávání zdravotně postižených osob nabízí možné řešení tohoto problému. V EU je velká skupina zdravotně postižených lidí v produktivním věku. Pouze zlomek z nich má zaměstnání. Zaměstnání zdravotně postižených umožní Vaší společnosti přístup k personálu s obrovským potenciálem a zajistí stálou prosperitu.

Zdravotně postižení pracovníci mají zaměstnavateli co nabídnout. Naše praktická zkušenost se zaměstnáním tisíců handicapovaných v celé řadě odvětví dokazuje, že jsou loajálnější, motivovanější a spolehlivější než jejich zdraví kolegové. Stabilita, produktivita a talent těchto zaměstnanců zcela kompenzují jejich postižení. Jejich vzdělání a profesní schopnosti často překonávají úroveň ostatních pracovníků. Nutné investice do zlepšení infrastruktury a výdaje spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním omezením se rychle vrátí.

Zaměstnávání osob se zdravotním omezením je přínosné pro podnikání i image společnosti v očích komunity a zaměstnanců. Rozmanitost na pracovišti zvyšuje pocit zodpovědnosti, sociální spravedlnosti, zlepšuje morálku zaměstnanců a zvyšuje jejich produktivitu.

 

Vaše podpora integrace zdravotně postižených na pracovišti a do společnosti je sama o sobě cenná. Vy i Vaši zaměstnanci budete těžit ze vzájemně výhodné spolupráce.

 

Rozsah služeb:

 • Minimalizace byrokracie a eliminace překážek doprovázejících zaměstnávání zdravotně postižených;
 • Personální a mzdový outsourcing zdravotně postižených zaměstnanců zahrnující veškeré formální a administrativní služby;
 • Právní poradenství včetně daňových a jiných plynoucí ze zaměstnávání zdravotně postižených osob;
 • Návštěva provozovny a posouzení zázemí. Doporučení pro splnění všech předpisů;
 • Příprava žádostí o granty na zlepšení infrastruktury, školení atd. z EU.

 

Výhody:

 • Eliminace nedostatku personálu;
 • Snížení fluktuace zaměstnanců;
 • Zisk talentovaných zaměstnanců;
 • Zvýšení produktivity;
 • Snížení nákladů;
 • Posílení image společensky odpovědné firmy;
 • Přístup Evropským grantům a dalšímu financování pro školení, dopravu a zlepšení infrastruktury;
 • Daňová a sociální zvýhodnění.

 

Spolehlivý partner

Naši poradci se rádi podělí o své rozsáhlé zkušenosti plynoucí ze zaměstnání tisíců kvalifikovaných, zdravotně postižených osob u předních společností v celé střední a východní Evropě.

Work Service je přední společností zabývající se outsourcingem lidských zdrojů ve střední a východní Evropě. Obsáhlá databáze kvalifikovaných pracovníků, prověřený přijímací proces, nejlepší dostupné nástroje pro vykazování dat, certifikát kvality ISO a investice do informačních technologií garantují kvalitu našich služeb a bezproblémovou komunikaci se zákazníky.

Ocenění a vyznamenání, která jsme získali, dokazují, že klienti Work Service vítají inovativních řešení. Mezi jinými se nám dostalo uznání Polského svazu neslyšících a Polské asociace nevidomých.

 

Kontaktujte specialisty Work service a získejte pro svou firmu kvalifikované zaměstnance.

nahoru
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×