Certifikát ISO 45001: Když je bezpečnost a ochrana zdraví na prvním místě

Zaměstnavatelé si dnes mnohem více uvědomují, že zdraví a spokojenost jejich pracovníků patří mezi základní pilíře dlouhodobě prosperující firmy. Proto se stále více organizací rozhoduje pro implementaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle mezinárodní ISO normy 45001. Co byste o ní měli vědět?

Co je to ISO 45001?

Norma ISO 45001 je mezinárodně uznávaný standard, který pomáhá organizacím předcházet pracovním úrazům a chorobám z povolání a vytvářet tak bezpečnější a zdravější pracovní prostředí pro všechny zaměstnance. Norma je postavena na principu "rizikového přístupu", tzn. že se zaměřuje na identifikaci a eliminaci rizik, která by mohla ohrozit zdraví a bezpečnost pracovníků.

Proč je certifikát ISO 45001 důležitý?

Získání certifikátu ISO bezpečnosti 45001 přináší firmám řadu výhod:

Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - norma firmám pomáhá systematicky identifikovat a eliminovat rizika, čímž se snižuje počet pracovních úrazů a chorob z povolání.

Zvýšení spokojenosti a motivace zaměstnanců - lidé, kteří se cítí ve své práci bezpečně a zdravě, jsou spokojenější a motivovanější, a to se odráží na jejich produktivitě a kvalitě práce.

Zlepšení image firmy - certifikát ISO 45001 je důkazem toho, že firmě záleží na bezpečnosti a ochraně zdraví svých pracovníků, a to posiluje její image u klientů, obchodních partnerů i investorů.

Dodržování legislativních požadavků - norma ISO 45001 pomáhá firmám dodržovat legislativní požadavky v oblasti BOZP.

Snížení nákladů - prevence pracovních úrazů a chorob z povolání vede k nízkým nákladům na odškodnění a léčbu.

Jak certifikát ISO 45001 získat ?

Získání certifikátu ISO 45001 není jednoduchý proces, ale s odbornou pomocí to jde mnohem snadněji. Implementace systému managementu BOZP dle normy ISO 45001 obvykle zahrnuje následující kroky:

  • Zhodnocení stávajícího stavu BOZP ve firmě.
  • Stanovení cílů a politiky BOZP.
  • Identifikace rizik a stanovení opatření k jejich eliminaci.
  • Vzdělávání a informování zaměstnanců.
  • Implementace a monitorování systému BOZP.
  • Provádění interních auditů.
  • Certifikační audit.

Kdo může získat certifikát ISO 45001?

Norma ISO 45001 je určena pro všechny typy organizací, bez ohledu na jejich velikost, obor činnosti nebo sídlo. Certifikát ISO 45001 mohou získat jak malé firmy a živnostníci, tak i velké nadnárodní společnosti.

Získání certifikátu ISO 45001 je investicí do budoucnosti firmy. Implementace systému managementu BOZP dle normy ISO 45001 vede k bezpečnějšímu a zdravějšímu pracovnímu prostředí, spokojenějším a motivovanějším zaměstnancům, lepšímu image firmy, a v konečném důsledku i k vyššímu zisku.

Pokud se chcete dozvědět více o certifikátu ISO 45001 a o tom, jak ho získat, neváhejte se obrátit na odbornou firmu, která vám s implementací systému BOZP ráda pomůže. Dobrou volbou je tsu.cz.

Publikováno: 20. 05. 2024

Kategorie: podnikání

Autor: Pavel Kratochvíl