fyzická osoba

Fyzická Osoba

Právo fyzické osoby v práci: Co potřebujete vědět

Co je fyzická osoba v právu? Fyzická osoba v právu je každý jednotlivec, který vykonává pracovní činnost na základě pracovní smlouvy nebo jiné formy pracovněprávního vztahu. Tato osoba má právo na důstojné pracovní podmínky, ochranu zdraví a bezpečnost při práci, stejně jako respektování svých pracovních práv a...