odborový svaz

Ossz Zlín

OSZZ Zlín: Hlas zaměstnanců v proměnách práce

Historie OSSZ Zlín Okolí Zlína, dříve Gottwaldova, bylo vždy spjato s průmyslem a dělnickou třídou. Právě zde, v srdci moravského baťovského impéria, se formovaly silné odbory, které hájily práva a zájmy pracujících. Historie Okresního sdružení ČMOS pracovníků školství ve Zlíně (OSŠ Zlín) je tak neoddělitelně...