Konec ve zkušebce? Stáhněte si vzor výpovědi ve zkušební době!

Výpověď Ve Zkušební Době Vzor

Dodržte formu - Výpověď musí být písemná.

Výpověď z pracovního poměru je vážný krok, proto je důležité dodržet všechny zákonné náležitosti. Jednou z nich je i písemná forma výpovědi. Nestačí tedy dát výpověď ústně, ani ji poslat emailem. Výpověď musí být sepsána písemně a váš vlastnoruční podpis je nezbytný. Tuto písemnou formu vyžaduje zákoník práce, aby se předešlo případným sporům a nedorozuměním. Pokud byste dali výpověď pouze ústně, váš zaměstnavatel by ji nemusel uznat jako platnou.

Písemnou výpověď byste měli doručit osobně do rukou zaměstnavateli nebo ji zaslat doporučeně s dodejkou na adresu sídla firmy. Důležité je, aby vám doručení výpovědi zaměstnavatel potvrdil.

Adresujte ji - Uveďte jméno a adresu zaměstnavatele.

Vždycky je lepší oslovit dopis konkrétní osobě. Pokud máš tu možnost, zjisti jméno a příjmení personalisty nebo manažera, který má nábor na starosti. Tím ukážeš, že ses o pozici a firmu opravdu zajímáš a že jsi si dal/a tu práci zjistit si víc. Pokud jméno kontaktní osoby nemůžeš nikde najít, napiš alespoň název oddělení, kam se hlásíš.

Nezapomeň na úplnou adresu firmy včetně PSČ. Adresu piš vpravo nahoru, buď ještě před oslovení, nebo zarovnanou vpravo nad oslovení.

Identifikujte se - Napište své jméno, adresu a datum narození.

Pro začátek potřebujeme vědět, kdo jste. Nebojte, nebudeme po vás chtít žádné tajné informace. Stačí nám vaše základní údaje, abychom vás mohli identifikovat a zpracovat váš požadavek.

Napište prosím vaše celé jméno, jak je uvedeno v občanském průkazu. Poté uveďte svou úplnou adresu, včetně ulice, čísla popisného, města a PSČ. A nakonec nezapomeňte na datum narození ve formátu den, měsíc a rok.

Tyto informace jsou nezbytné pro ověření vaší identity a zajištění bezpečnosti vašich údajů. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Uveďte datum nástupu - A pozici, na které pracujete.

Uvádět datum nástupu do práce v životopise je standardní praxí. Zaměstnavatel tak získá přehled o vaší pracovní historii. Není nutné uvádět přesné datum, stačí měsíc a rok. Pokud jste v minulosti zastávali více pozic ve stejné firmě, uveďte u každé z nich období, kdy jste na dané pozici pracovali.

Nezapomeňte také uvést pozici, na které v současnosti pracujete, případně vaši poslední pozici, pokud hledáte nové zaměstnání. Uvádějte oficiální název pozice, tak jak je uvedena ve vaší pracovní smlouvě. Pokud je název pozice příliš dlouhý nebo složitý, můžete ho zkrátit nebo použít jeho obecnější ekvivalent.

Oznamte ukončení - Pracovního poměru ve zkušební době.

Zkušební doba umožňuje oběma stranám, tedy vám i zaměstnavateli, vyzkoušet si, zda vám pracovní poměr vyhovuje. Pokud během ní dojdete k závěru, že pro vás práce není vhodná, můžete pracovní poměr ukončit z kratší výpovědní lhůty. Stačí, když dodržíte zákonem stanovené podmínky.

Pro ukončení pracovního poměru ve zkušební době platí 15denní výpovědní lhůta. Ta začíná běžet následující den po doručení výpovědi druhé straně. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhé smluvní straně. Nestačí tedy pouhé odeslání, je potřeba si nechat doručení potvrdit. Důležité je uvést, že pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby, nikoliv dnem doručení výpovědi.

Dodržte výpovědní lhůtu - Ta je obvykle 14 dní.

Výpovědní lhůta je doba, po kterou jste povinni setrvat v pracovním poměru po podání výpovědi. Většinou trvá 14 dní a začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi zaměstnavateli. Během výpovědní lhůty platí stejná pravidla jako před jejím podáním – chodíte do práce, plníte své pracovní úkoly a máte nárok na mzdu. Výpovědní lhůta se může lišit v závislosti na důvodu výpovědi nebo na délce vašeho zaměstnání u daného zaměstnavatele. Vždy si proto pečlivě prostudujte svou pracovní smlouvu nebo zákoník práce, abyste znali svá práva a povinnosti.

Podepište se - Vlastnoručně na konci dokumentu.

Vlastnoruční podpis na konci dokumentu je stále běžnou praxí, a to i v digitální době. Jeho význam a právní váha se liší v závislosti na typu dokumentu a platné legislativě. U některých dokumentů, jako jsou například smlouvy o převodu nemovitostí, je vlastnoruční podpis nezbytný pro jejich platnost. U jiných dokumentů, jako jsou například obchodní dopisy, může být vlastnoruční podpis nahrazen elektronickým podpisem.

Vždy je důležité ověřit si požadavky na formu podpisu u daného dokumentu. Pokud si nejste jisti, je vhodné se poradit s právníkem. Vlastnoruční podpis by měl být vždy čitelný a jednoznačně identifikovat podepisující osobu. Je vhodné uvést i jméno a příjmení hůlkovým písmem.

Publikováno: 06. 06. 2024

Kategorie: práce

Autor: Radomil Novotný

Tagy: výpověď ve zkušební době vzor | práce