Neplacené volno: Kdy má zaměstnanec nárok a jak ho vyřídit?

Neplacené Volno

Co je neplacené volno

Neplacené volno je možnost, jak si od práce na předem domluvenou dobu odpočinout, aniž byste přišli o práci. Nejde o dovolenou a během této doby nedostáváte výplatu. Zaměstnavatel vám neplacené volno nemusí schválit, záleží na vaší domluvě a důvodech. Během neplaceného volna nejste ve standardním pracovním poměru, ale váš pracovní poměr trvá. Nemusíte tak po návratu do práce podepisovat novou smlouvu.

Během neplaceného volna se vám neplatí ani sociální ani zdravotní pojištění. O to se musíte postarat sami. Doba neplaceného volna se vám nezapočítává do důchodu. Neplacené volno se vám nezapočítává ani do dovolené. Neplacené volno je vhodné v situacích, kdy potřebujete delší volno, než je vaše dovolená. Může jít o péči o rodinu, studium, cestu do zahraničí nebo jiné osobní důvody.

Nárok na neplacené volno

Neplacené volno představuje možnost, jak si od práce odpočinout na delší dobu, než umožňuje dovolená. Nejde o nárokovou záležitost, ale o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanec musí mít vážný důvod, proč o neplacené volno žádá, a zaměstnavatel ho musí schválit.

Žádost o neplacené volno se podává písemně a měla by obsahovat důvod žádosti a požadovanou dobu volna. Zaměstnavatel není povinen žádosti vyhovět, a to ani v případě, že ji zaměstnanec zdůvodní vážnými osobními důvody. Pokud se ale zaměstnavatel rozhodne žádosti vyhovět, uzavírá se se zaměstnancem písemná dohoda o poskytnutí neplaceného volna. V ní se specifikuje délka volna a další podmínky.

Během neplaceného volna zaměstnanec nepobírá mzdu a nezapočítává se mu tato doba do odpracované doby pro nárok na dovolenou. Zaměstnavatel také není povinen držet za zaměstnancem jeho pracovní místo.

Dohoda s zaměstnavatelem

S dohodou s zaměstnavatelem se setkáte v případě, že pro něj budete pracovat na základě jiného než pracovního poměru. Jedná se o specifický typ smluvního vztahu, který upravuje zákoník práce. Existují dva základní typy: dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.

Dohoda o provedení práce je vhodná pro krátkodobé a jednorázové úkoly. Rozsah práce nesmí přesáhnout 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá na práce, které jsou konány opakovaně, ale v menším rozsahu. U této dohody nesmíte odpracovat více než polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tedy v průměru 20 hodin týdně.

Oba typy dohod musí obsahovat důležité náležitosti, jako je identifikace smluvních stran, předmět dohody, odměna za práci, doba trvání dohody a způsob ukončení.

Rizika neplaceného volna

Někteří zaměstnavatelé nabízejí neplacené volno jako řešení složitých životních situací. Než ale na takovou nabídku kývnete, je důležité zvážit možná rizika. Během neplaceného volna nedostáváte mzdu a nevznikají vám nároky na dovolenou. Zaměstnavatel za vás také neodvádí zdravotní a sociální pojištění, to si musíte hradit sami. Neplacené volno se vám navíc nezapočítává do důchodu. Dalším rizikem je ztráta pracovních návyků a kontaktů, což může ztížit případný návrat do zaměstnání. Před podpisem dohody o neplaceném volnu si proto důkladně promluvte se zaměstnavatelem a prostudujte si všechny podmínky.

Alternativy k neplacenému volnu

Někdy se může stát, že potřebujete volno z práce, ale nechcete si vybírat dovolenou nebo neplacené volno. Existuje několik alternativ, které vám můžou vyhovovat. Jednou z možností je domluvit si s zaměstnavatelem zkrácený úvazek nebo flexibilní pracovní dobu. Můžete tak pracovat méně hodin denně nebo si upravit pracovní dobu podle svých potřeb. Další možností je práce z domova, pokud to vaše pracovní pozice umožňuje. Můžete tak zkombinovat práci s osobními povinnostmi. V neposlední řadě zvažte čerpání sick days, pokud máte zdravotní potíže. Pamatujte, že komunikace se zaměstnavatelem je klíčová. Otevřeně mu sdělte své potřeby a hledejte společně řešení, které bude vyhovovat oběma stranám.

Publikováno: 08. 06. 2024

Kategorie: práce

Autor: Pavel Kratochvíl

Tagy: neplacené volno | dovolená bez placení