implementace

Implementace

Jak efektivně provést implementaci projektu v práci

Co je implementace projektu? Implementace projektu je proces, ve kterém jsou plány a nápady proměněny do konkrétních akcí a výsledků. Jedná se o fázi, kdy se naplánované cíle a strategie začínají realizovat v praxi. Implementace zahrnuje koordinaci zdrojů, lidí a času tak, aby byly dosaženy stanovené výstupy a cíle...