obor činnosti

Management

Moderní management: Klíčové dovednosti pro úspěch ve světě práce

Co je management a jaký je jeho význam ve světě práce? Management je proces plánování, organizace, řízení a kontroly činností a zdrojů v organizaci za účelem dosažení stanovených cílů. Jeho význam ve světě práce je klíčový, protože správný management umožňuje efektivní využití lidských, finančních a...