Výpovědní lhůta: Co potřebujete vědět, než dáte výpověď

Výpovědní Lhůta

Co je to výpovědní lhůta?

Výpovědní lhůta je časový úsek, který musí uplynout od chvíle, kdy dá jedna ze smluvních stran výpověď z pracovního poměru, do okamžiku, kdy pracovní poměr skutečně končí. Během této doby je zaměstnanec stále povinen vykonávat svou práci a zaměstnavatel mu za ni musí platit mzdu. Délka výpovědní lhůty se řídí zákoníkem práce nebo případně kolektivní smlouvou. Základní délka výpovědní lhůty je 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následující

Délka výpovědní lhůty

Výpovědní lhůta, tedy doba, po kterou musíš setrvat v práci po podání výpovědi, se řídí zákoníkem práce. Základní výpovědní lhůta činí dva měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi zaměstnavateli. To znamená, že pokud dáš výpověď 15. března, výpovědní lhůta začne běžet 1. dubna a skončí 31. května.

V některých případech může být výpovědní lhůta delší. Například, pokud jsi u zaměstnavatele pracoval/a déle než jeden rok, prodlužuje se výpovědní lhůta o jeden měsíc, tedy na tři měsíce. Pro zaměstnavatele platí stejná délka výpovědní lhůty jako pro zaměstnance. Existují i výjimky, kdy může být výpovědní lhůta kratší, například ve zkušební době. Vždy je důležité si ověřit konkrétní podmínky ve své pracovní smlouvě nebo v kolektivní smlouvě.

Výpovědní lhůta u zaměstnavatele

Výpovědní lhůta je ochranná doba pro zaměstnance i zaměstnavatele, která běží ode dne doručení výpovědi do skončení pracovního poměru. Během této doby se obě strany mohou připravit na změnu, zaměstnanec si hledat novou práci a zaměstnavatel nového kolegu. Základní výpovědní lhůta je ze zákona dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. To znamená, že pokud dáte výpověď 15. března, výpovědní lhůta začne běžet 1. dubna a skončí 31. května. Delší, tříměsíční výpovědní lhůta platí pro zaměstnavatele, pokud dává výpověď zaměstnanci, a to v případě hromadného propouštění nebo pokud dává výpověď zaměstnanci, který u něj odpracoval alespoň 10 let. Výpovědní lhůta se může lišit od zákonné úpravy, pokud se na tom zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou v pracovní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu. Vždy je ale nutné dodržet minimální délku výpovědní lhůty stanovenou zákoníkem práce.

Výpovědní lhůta u zaměstnance

Výpovědní lhůta je časové období, které musí zaměstnanec a zaměstnavatel dodržet mezi oznámením a skončením pracovního poměru. Pro zaměstnance platí základní výpovědní lhůta dva měsíce. Tato lhůta běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. Existují však výjimky, kdy může být výpovědní lhůta delší. Například pokud pracovní poměr trval déle než jeden rok, prodlužuje se výpovědní lhůta o jeden měsíc, u více než dvou let trvání o další měsíc. V případě skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se uplatňují specifická pravidla a důvody výpovědi.

Zkrácení výpovědní lhůty

Standardní výpovědní lhůta činí dva měsíce a začíná

Dodržení výpovědní lhůty

Výpovědní lhůta je daná zákoníkem práce nebo dohodou a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce

Ukončení pracovního poměru dohodou

Ukončení pracovního poměru dohodou patří mezi nejčastější způsoby, jak ukončit pracovní vztah. Jde o oboustranně výhodný a rychlý způsob, jak ukončit pracovní poměr. Zaměstnanec i zaměstnavatel se v klidu dohodnou na podmínkách ukončení pracovního poměru, jako je například datum ukončení, případné odstupné nebo nevyčerpaná dovolená. Dohoda musí být vždy písemná a podepsaná oběma stranami. Zaměstnanec nemá ze zákona nárok na odstupné, ale zaměstnavatel mu ho může v rámci dohody nabídnout. Výhodou pro zaměstnance je rychlé ukončení pracovního poměru bez nutnosti dodržovat výpovědní dobu a možnost domluvit se na výhodnějších podmínkách odchodu. Zaměstnavatel zase ocení rychlost a jednoduchost celého procesu a také jistotu, že nedojde k žádným komplikacím.

Co dělat po uplynutí výpovědní lhůty?

Po uplynutí výpovědní lhůty oficiálně končí váš pracovní poměr. Nezapomeňte si od zaměstnavatele vyzvednout zápočtový list a potvrzení o zdanitelných příjmech. Tyto dokumenty budete potřebovat pro případnou evidenci na úřadu práce a pro vašeho budoucího zaměstnavatele. Věnujte čas aktualizaci svého životopisu a profilu na pracovních portálech. Pokud jste tak již neučinili, zaregistrujte se na úřadu práce, abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nyní je ideální čas zhodnotit své dosavadní pracovní zkušenosti a zamyslet se nad svými kariérními cíli. Možná je na čase zkusit něco nového nebo se dále vzdělávat v oboru. Nepodceňujte sílu kontaktů a dejte o svém hledání práce vědět svému okolí.